Warunki i zasady

Warunki korzystania

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich rezerwacji w St George International (SGI), bez względu na czy kurs jest zarezerwowany bezpośrednio, czy za pośrednictwem Edukacyjny Operator Turystyczny. Przesyłając rezerwację forma zgadzasz się na pełne warunki. Jeśli zapisujesz ucznia poniżej 18 roku życia, zgadzasz się na warunki w jego imieniu. 

 • Płatności  

1.1 Aby dokonać rezerwacji, należy w ciągu 20 dni roboczych od przesłania formularza przesłać formularz rezerwacji i uiścić 80% całkowitych opłat oraz opłatę rejestracyjną w wysokości 3 GBP. Obie płatności nie podlegają zwrotowi.

1.2 Pełne opłaty podane na fakturze pro forma należy uiścić co najmniej 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu. Nie możemy zagwarantować, że zatrzymamy miejsce na kursie/zakwaterowaniu, chyba że wszystkie opłaty zostaną opłacone w całości i na czas. Studenci z nieopłaconymi opłatami nie zostaną przyjęci na kurs i mogą nie być w stanie przenieść się lub pozostać w swoim mieszkaniu. 

1.3 Płatności można dokonać przelewem bankowym bezpośrednio do SGI lub za pośrednictwem naszych dostawców płatności internetowych. Oprócz opłaty manipulacyjnej online wszystkie płatności kartą będą podlegać opłatom pobieranym przez wystawcę karty. Opłaty te nie podlegają zwrotowi. 

1.4 Twoim obowiązkiem jest pokrycie wszystkich opłat bankowych i różnic kursowych dla płatności.  

2. Czesne 

 Czesne obejmuje: 

 • Test poziomujący i analiza potrzeb 
 • Porady i wsparcie ze strony pracowników SGI 
 • Orientacja/Wprowadzenie dla nowych uczniów pierwszego dnia 
 • Darmowe Wi-Fi na terenie szkoły 
 • Darmowe comiesięczne wyjazdy w ramach programu społecznego
 • Zajęcia i wycieczki oferowane w święta państwowe w Wielkiej Brytanii, gdy nie są prowadzone żadne zajęcia 
 • Certyfikat ukończenia kursu SGI
 

O ile nie zaznaczono inaczej, czesne nie obejmuje: 

 • Bezzwrotna opłata rejestracyjna w wysokości 80 
 • Opłaty egzaminacyjne
 • Podręczniki 
 • Zajęcia w święta państwowe w Wielkiej Brytanii 
 • Wszelkie wycieczki w ramach programu społecznego, wydarzenia i opłaty za wstęp, które nie są oznaczone jako „bezpłatne” w programie miesięcznym 
 • Lotniskowe Transfery 
 • Opłaty kurierskie
 • Opłata za zakwaterowanie i znalezienie zakwaterowania 
 • Ubezpieczenie (Insurance) 
 1. Anulacje, zmiany w rezerwacjach i zwroty 

3.1 Rezygnacja przed datą rozpoczęcia kursu musi być dokonana w formie pisemnej. Pierwotna data rozpoczęcia rezerwacji zostanie użyta jako data odniesienia. Po potwierdzeniu rezerwacji obowiązują następujące okresy wypowiedzenia i opłaty: 

 Opłaty za anulowanie kursu:  

 • Więcej niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu: 20% całkowitej opłaty i wpisowego. 
 • Na mniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu: 20% całkowitej opłaty, wpisowe i 2 tygodnie czesnego.  

 

3.2 Jeśli anulujesz kurs, nie będziesz mógł przebywać w żadnym zakwaterowaniu zorganizowanym przez SGI.  

 Opłaty za anulowanie zakwaterowania  

 • W przypadku anulowania zakwaterowania u rodziny goszczącej, współdzielonego domu lub rezydencji studenckiej co najmniej 2 tygodnie przed przyjazdem: opłata za zakwaterowanie w wysokości 50 GBP. 
 • Jeśli anulujesz zakwaterowanie u rodziny goszczącej, współdzielony dom lub akademik na 1-2 tygodnie przed przyjazdem, poniesiesz opłatę w wysokości dwutygodniowej opłaty za zakwaterowanie i 2 GBP opłaty za zakwaterowanie. 
 • Jeśli zarezerwowane miejsce zamieszkania studenta lub zakwaterowanie u rodziny goszczącej ma inne warunki anulowania, będziesz podlegać warunkom dostawcy. Zostaniesz powiadomiony o tych warunkach w momencie rezerwacji.
 

W każdym podanym okresie wypowiedzenia „tydzień” liczy się od niedzieli do soboty.  

Jeśli musisz przełożyć kurs, musisz nam o tym pisemnie poinformować. Jeśli jesteśmy w stanie zmienić termin kursu lub zakwaterowania, obowiązują następujące opłaty:  

Przełożenia kursów  

 • Więcej niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu: bez opłat
 • Mniej niż 2 tygodnie: opłata administracyjna w wysokości 20 GBP

 

Odroczenia zakwaterowania  

 • Jeśli przełożysz zakwaterowanie u rodziny goszczącej, współdzielonego domu lub rezydencji studenckiej co najmniej 2 tygodnie przed przyjazdem, nie poniesiesz żadnych opłat
 • Jeśli przełożysz się na 1-2 tygodnie przed przyjazdem, poniesiesz opłatę za zakwaterowanie do 2 tygodni 
 

3.3 Jeśli anulujesz lub skrócisz kurs lub zmienisz kurs na tańszy w dniu rozpoczęcia kursu lub później, nie zwrócimy żadnych opłat za naukę. Nie ma możliwości przeniesienia opłat na innego ucznia lub na 1 do 1 lekcji.

3.4 Po potwierdzeniu rezerwacji, zmiany są dozwolone wyłącznie według uznania Dyrektora Generalnego. Takie zezwolenie, jeśli zostanie udzielone, zostanie przekazane na piśmie.

3.5 Studenci, którzy zdecydują się opuścić zakwaterowanie zaaranżowane przez SGI lub przenieść się do innego rodzaju zakwaterowania, przed końcem zarezerwowanego okresu, muszą powiadomić o tym 2 tygodnie wcześniej. Jeśli otrzymasz mniej wypowiedzenia, poniesiesz opłatę za zakwaterowanie w wysokości do 2 tygodni. Jeśli nowe mieszkanie jest droższe, przed przeprowadzką należy uiścić dodatkowe opłaty.  

3.6 Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 25 GBP za wszelkie zmiany dokonane w pierwotnej rezerwacji. 

3. Zwroty  

3.7 Zwroty podlegają zatwierdzeniu i nie będą brane pod uwagę, jeśli: 

 •  Uczeń podejmuje decyzję o wycofaniu lub anulowaniu zapisów w takich sytuacjach, w których szkoła otrzyma pisemne wypowiedzenie z mniej niż 1 tygodniem. 
 • Studentowi odmawia się wjazdu podczas imigracji lub jeśli student jest proszony o opuszczenie kraju. 
 • Okazuje się, że uczeń zaangażował się w nieuczciwą praktykę w celu uzyskania od szkoły dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wizę. W takich przypadkach szkoła poinformuje odpowiednie władze imigracyjne, a uczeń zostanie poproszony o opuszczenie kursu. 
 • Odmowa wizy studenckiej z powodu dokumentacji innej niż zatwierdzona przez SGI, nieaktualnej lub niezgodnej z wymogami wizowymi, jak podano tutaj.
 • Student już rozpoczął studia. W przypadku przedłużenia wizy, obowiązkiem studenta jest sprawdzenie w odpowiednich władzach, czy jego wniosek wizowy zostanie zatwierdzony. 

 

3.8 Wszelkie zwroty muszą być dokonywane tą samą metodą płatności i do tego samego źródła, co pierwotna płatność. Opłaty manipulacyjne i opłaty pobierane przez wystawcę kart od jakichkolwiek płatności kartą nie podlegają zwrotowi. Opłaty nie podlegają przeniesieniu na innych studentów.  

3.9 Wszystkie zwroty podlegają opłacie administracyjnej w wysokości 250 GBP, która zostanie odjęta od kwoty zwrotu. Zwroty mogą potrwać do 90 dni od daty zakończenia wymaganych dokumentów.   

3.10 W przypadku, gdy SGI musi odwołać kurs, dołożymy wszelkich starań, aby przenieść studenta na równoważny program. Jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy wszystkie opłaty wniesione do English Studio. Należy pamiętać, że nie zwracamy żadnych innych płatności, np. za loty.  

 1. Wizy 

4.1 Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie wymagań wizowych studenta na wjazd do Wielkiej Brytanii, a jeśli to konieczne, złożenie wniosku i zapewnienie, że student otrzyma odpowiednią wizę na okres studiów w SGI. Informacje na temat wiz można znaleźć na stronie UK Home Office.  

4.2 SGI wyda dokumentację pomocniczą dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów rejestracyjnych i uiszczeniu wszystkich należnych opłat. 

4.3 Jeśli nie otrzymałeś wizy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, musisz nas o tym poinformować, abyśmy mogli współpracować z Tobą w celu dokonania niezbędnych ustaleń. Jeśli otrzymamy mniej niż 2 tygodnie zawiadomienia o opóźnieniu wizy i chcesz przełożyć kurs, obciążymy Cię opłatami administracyjnymi w wysokości 25 GBP i 2 tygodniowymi opłatami za zakwaterowanie, jeśli zakwaterowanie zostało zarezerwowane. Wszystkie przesunięcia kursów i zakwaterowania są uzależnione od dostępności.  

4.4 Jeśli wniosek wizowy zostanie odrzucony i otrzymamy pisemne zawiadomienie wraz z kopią listu odmownego, zwrócimy następujące koszty: 

 • Więcej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu: wszystkie opłaty z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 80 GBP, 20% depozytu i wszelkich opłat kurierskich 
 • 2 tygodnie lub mniej przed rozpoczęciem kursu: wszystkie opłaty z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 80 GBP, depozytu 20%, wszelkich opłat kurierskich i 2-tygodniowego czesnego 
 • Oferujemy zwrot pieniędzy tylko w przypadku odmowy wydania wizy, w której student zastosował się do wytycznych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy składaniu wniosku wizowego
 • Jeśli uczeń przyjedzie do jednego z naszych ośrodków bez odpowiedniej wizy, jesteśmy prawnie zobowiązani do zorganizowania mu jak najszybszego wyjazdu. 

4.5 Wszystkie decyzje dotyczące wniosków wizowych podjęte przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są ostateczne.  

 1. Przyjazdy i wyjazdy 

5.1 Nie rezerwuj lotów ani nie organizuj podróży, dopóki nie otrzymasz od nas dokumentów potwierdzających rezerwację. 

5.2 Studenci, którzy chcą zarezerwować transfer przylotu lub wyjazdu SGI, muszą jak najszybciej podać szczegóły podróży i zapłacić opublikowaną stawkę. W przypadku otrzymania szczegółów podróży na mniej niż 1 tydzień przed podróżą, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej. Studenci, którzy anulują transfer taksówką z mniej niż 1 tygodniowym wyprzedzeniem, nie będą mieli prawa do zwrotu pieniędzy. Studenci są odpowiedzialni za wszelkie dodatkowe opłaty za czas oczekiwania na taksówkę, jeśli ich lot jest znacznie opóźniony.  

5.3 Jeśli zarezerwowałeś u nas zakwaterowanie, prosimy o poinformowanie nas o planowanej godzinie przyjazdu co najmniej 1 tydzień przed datą przyjazdu. Jeśli przyjedziesz do miejsca zakwaterowania poza godzinami zameldowania, zostaniesz poproszony o znalezienie alternatywnego zakwaterowania na własny koszt.  

5.4 Studenci, którzy chcieliby zarezerwować dodatkowe noclegi przed oficjalną datą przyjazdu na kurs lub po oficjalnej dacie wyjazdu na kurs, muszą dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem. Dodatkowe noce oferowane są w zależności od dostępności i za dodatkową opłatą.  

5.5 Opóźniony wyjazd: jeśli wyjazd studenta na koniec okresu studiów zostanie opóźniony z powodu okoliczności niezależnych od studenta, SGI będzie nadal zapewniać zakwaterowanie, jeśli to możliwe, ale będzie to robić według standardowej stawki.  

 1. Kurs  

6.1 Wszystkie nasze kursy mają wymagania wstępne, takie jak minimalny wiek i poziom języka. Proszę zapoznać się ze szczegółami kursu lub skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji. Studenci, których kurs nie jest językiem ogólnym i poziom języka angielskiego nie spełnia wymaganego standardu, zostaną przekierowani do programu języka angielskiego odpowiedniego do ich standardu języka angielskiego. Studenci będą mogli rozpocząć swój pierwotny program pierwszego wyboru po osiągnięciu odpowiedniego poziomu.  

6.2 Jeśli jakakolwiek informacja podana w momencie składania wniosku okaże się później nieprawdziwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian uznanych za konieczne do rejestracji na własny koszt i, jeśli to konieczne, poproś go o opuszczenie kursu i zakwaterowania bez zwrotu kosztów opłaty.  

6.3 Wszystkie kursy i elementy kursów podlegają numerom studentów i zastrzegamy sobie prawo do zmiany ustaleń i cen kursów bez wcześniejszego powiadomienia.   

6.4 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany nauczycieli, godzin zajęć i lokalizacji kursów oraz łączenia zajęć, jeżeli: 

 • Liczby dla każdej konkretnej klasy są niskie. 
 • Musimy zająć się pracami budowlanymi lub konserwacyjnymi. 
 • Nauczyciel jest chory.

6.5 W szczycie sezonu szereg zajęć odbywa się w pobliskich alternatywnych lokalach.  

6.6 Zapisujemy uczniów co tydzień, więc skład każdej klasy zmienia się z tygodnia na tydzień.  

6.7 Jeśli Twój kurs obejmuje więcej niż jeden semestr i/lub poziom, będziesz musiał kupić książki na każdy semestr/poziom.  

6.8 W liście potwierdzającym znajdziesz link do naszego testu kwalifikacyjnego. Weź go co najmniej 1 tydzień przed datą rozpoczęcia kursu, abyśmy mogli umieścić Cię na odpowiednim poziomie pierwszego dnia.   

 1. Wejście do egzaminu 

7.1 Egzaminy odbywają się zewnętrznie i nie są wliczone w czesne, chyba że zostało to wyraźnie określone w pakiecie kursu. Studenci, którzy chcieliby przystąpić do egzaminów zewnętrznych, mogą zarejestrować się za pośrednictwem SGI za dodatkową opłatą. Opłaty za wstęp na egzamin wahają się od 175 do 200 funtów, w zależności od egzaminu. Ponieważ liczba miejsc egzaminacyjnych jest ograniczona, zalecamy studentom, którzy chcą przystąpić do egzaminu, rezerwację egzaminu za pośrednictwem SGI przed rozpoczęciem kursu. Aby potwierdzić rezerwację, studenci będą musieli przedstawić w recepcji swoje zdjęcia paszportowe i paszportowe.  

7.2 Studenci chcący przystąpić do egzaminu muszą mieć ze sobą ważne paszporty w celu przystąpienia do egzaminu. Dowody tożsamości narodowej mogą nie być akceptowane w Wielkiej Brytanii. Uczniowie w wieku poniżej 18 lat mogą być zobowiązani do przedstawienia oddzielnego formularza zgody, wypełnionego przez ich rodzica lub opiekuna. 

 

 1. Nocleg 

8.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków zakwaterowania i cen bez wcześniejszego powiadomienia.  

8.2 Opóźnione płatności lub rezerwacje z krótkim wyprzedzeniem nie gwarantują dostępności zakwaterowania. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju zakwaterowania, jeśli nie możemy zapewnić tego, o co prosił student / ETO po otrzymaniu płatności. Ponadto są zobowiązani do zapłaty różnicy, jeśli stawka alternatywnej opcji będzie wyższa niż pierwotnie dokonana płatność.  

8.3 SGI nie pobiera kaucji za zakwaterowanie. Student odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w zakwaterowaniu, a SGI nie ponosi odpowiedzialności.  

8.4 SGI korzysta ze starannie dobranych partnerów, aby zapewnić studentom zakwaterowanie u odpowiednich dostawców zakwaterowania u rodziny goszczącej. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie specjalne życzenia, szczególnie dotyczące zdrowia i diety, ale nie możemy zagwarantować, że zawsze będzie to możliwe.  

 1. Wakacje 

9.1 Szkoła jest zamknięta w święta państwowe i nie będziemy przedłużać kursów w ramach rekompensaty. 

9.2 Szkoła będzie zamknięta przez tydzień w okresie świątecznym.  

9.3 Zachęcamy studentów do rezerwacji urlopu w momencie rejestracji. Studenci, którzy organizują wakacje podczas kursu, muszą nas powiadomić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem, a może zostać naliczona opłata administracyjna. Wakacje są od poniedziałku do piątku, a okres urlopowy można doliczyć do końca studiów, pod warunkiem dostępności i czasu wizy na przedłużenie rejestracji. Jeśli tak nie jest, studenci stracą tygodnie wzięte jako urlop. Święta nie mogą zostać zmienione po zaplanowaniu.  

9.5 Po wakacjach może nie być możliwe umieszczenie uczniów w tej samej klasie lub zakwaterowaniu.  

9.6 Jeśli chcesz pozostać w swoim mieszkaniu w okresie świątecznym, skontaktuj się z nami w sprawie dostępności. W przypadku, gdy pobyt w miejscu zakwaterowania nie jest możliwy, możemy polecić alternatywne opcje. Studenci, którzy wyjechali w okresie świątecznym, ale chcą zatrzymać zakwaterowanie u rodziny goszczącej, muszą uiścić opłatę wyrównawczą w wysokości 50% standardowej stawki tygodniowej.  

9.7 Podczas innych okresów wakacyjnych, w tym świąt zaplanowanych przez SGI, jak wspomniano powyżej, studenci, którzy chcą zachować swoje miejsce zamieszkania, muszą płacić standardową stawkę tygodniową. Aby zachować zakwaterowanie u rodziny goszczącej, za każdy tydzień urlopu należy zapłacić 50% standardowej stawki tygodniowej.  

 1. Informacja medyczna 

10.1 Musisz poinformować nas o wszelkich niesprawnościach, lekach dietetycznych lub innych informacjach, które mogą mieć wpływ na zdolność ucznia do udziału w kursie w momencie rezerwacji. Jeśli uczeń potrzebuje specjalnej pomocy lub przygotowania, a informacje medyczne nie zostały dostarczone przed kursem, SGI może nie być w stanie zapewnić niezbędnego wsparcia, a uczeń może zostać poproszony o opuszczenie szkoły i/lub zakwaterowania bez zwrotu opłat.  

 1. Ubezpieczenie (Insurance) 

11.1 Zdecydowanie zalecamy wykupienie ubezpieczenia dla własnego bezpieczeństwa finansowego i osobistego. Możesz wykupić własne ubezpieczenie lub alternatywnie możesz poprosić o ubezpieczenie podczas rezerwacji kursu u nas, a my zorganizujemy to za Ciebie.  

 1. Zasady SGI   

12.1 Zasady te mają zapewnić uczniom czerpanie korzyści z czasu spędzonego w SGI iw Wielkiej Brytanii oraz zastosowanie się do zachowania w szkole, zajęć SGI oraz zakwaterowania zorganizowanego przez SGI. Każdy uczeń łamiący te zasady lub angielskie prawo lub utrzymujący się w poważnym aspołecznym zachowaniu zostanie ukarany i może zostać poproszony o opuszczenie szkoły i zakwaterowania w Studio Angielskim bez zwrotu opłat.  

12.2 SGI nie ponosi odpowiedzialności za osobiste działania ucznia wobec innej strony podczas pobytu z nami ani za nadzór nad uczniami poza lekcjami lub zaplanowanymi zajęciami.  

12.3 Wszyscy studenci muszą: 

 • Uczęszczaj na wszystkie zajęcia i odrabiaj prace domowe i zadania, chyba że są chore 
 • Poinformuj szkołę o wszelkich zmianach adresu lub okoliczności podczas pobytu w SGI 
 • Przestrzegaj zasad i procedur SGI, jak wyjaśniono na początku ich kursu 
 • Przestrzegać procedur przeciwpożarowych 
 • Przestrzegaj wszystkich brytyjskich przepisów i ograniczeń wizowych  

 

12.4 Uczniowie w wieku 18 lat lub starsi muszą: 

 • Zachowuj się odpowiednio w stosunku do uczniów w wieku poniżej 18 lat, którzy w prawie Wielkiej Brytanii są uważani za dzieci 
 • Palenie tylko w wyznaczonych miejscach 
 • Nigdy nie kupuj alkoholu, papierosów (w tym papierosów elektronicznych) ani tytoniu dla uczniów poniżej 18 roku życia ani nie podawaj alkoholu osobom poniżej 18 roku życia 
 • Nie zezwalaj studentom poniżej 18 roku życia na odwiedzanie mieszkań SGI dla studentów w wieku 18 lat lub starszych 

 

12.5 Uczniowie w wieku 16 i 17 lat są w Wielkiej Brytanii uważani za dzieci i muszą: 

 • Wróć do miejsca zakwaterowania w SGI każdego wieczoru do godziny 23:00.
 • Poinformuj ich rodzinę z wyprzedzeniem, jeśli biorą udział w jakiejkolwiek wycieczce lub aktywności SGI, która zakończy się po godzinie 23:00. 
 • Nie kupuj ani nie spożywaj alkoholu, papierosów (w tym papierosów elektronicznych) ani tytoniu, ponieważ minimalny wiek do zakupu w Wielkiej Brytanii to 18 lat.
 • Mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w jednodniowych wycieczkach zarezerwowanych przez SGI, ale organizowanych i prowadzonych przez niezależną firmę turystyczną. 
 • Nie możesz być nieobecny na noc lub wyjechać na wakacje bez poinformowania szkoły, która skontaktuje się z rodzicami lub opiekunami w celu uzyskania pisemnej zgody. 
 • Nie wyprowadzać się z zakwaterowania zorganizowanego przez SGI bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
 • Nie odwiedzaj żadnego zakwaterowania zorganizowanego przez SGI dla studentów w wieku 18 lat lub starszych.

 

Uwaga: SGI nie rezerwuje wycieczek z noclegiem dla uczniów w wieku 16 i 17 lat 

12.6 Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia studentów o natychmiastowe opuszczenie SGI i bez zwrotu opłat z następujących powodów:  

 • Nie uczęszczasz regularnie na zajęcia 
 • Poważne zachowania antyspołeczne (np. słowne znieważanie lub chamstwo, pijaństwo, molestowanie seksualne, przemoc, napaść) 
 • Wszelkiego rodzaju zastraszanie, zastraszanie lub groźby 
 • Dowód lub przyznanie się do czynu nielegalnego (np. kradzież, napaść, jazda pod wpływem alkoholu, posiadanie lub używanie narkotyków lub broni obraźliwej, takiej jak noże, broń palna lub inny przedmiot z zamiarem wyrządzenia szkody itp.) 
 • Łamanie jakiegokolwiek brytyjskiego prawa 
 • Ingerencja w sprzęt i procedury przeciwpożarowe lub bezpieczeństwa 
 • Niewłaściwe korzystanie z komputerów lub pobieranie jakichkolwiek obraźliwych materiałów 
 • Wszelkie inne akty, które powodują spór o nazwę SGI 
 • Odmowa podporządkowania się uzasadnionym prośbom członka Personelu 

 

12.7 Zarządzanie SGI może zalecić, aby uczeń nie został ponownie przyjęty do SGI. Powody tego są następujące:  

 • Brak postępów w nauce pomimo najlepszych starań wszystkich 
 • Choroba uniemożliwiająca studentowi czerpanie pełnych korzyści z kursu 
 • Słaba frekwencja i brak zaangażowania w poprzedni kurs 
 • Słabe wyniki dyscyplinarne w klasie 
 • Zachowanie w szkole lub zakwaterowaniu, które jest nieodpowiednie, destrukcyjne lub przeszkadzające innym 
 • Nieuiszczenie opłat 
 • Łamanie jakiegokolwiek brytyjskiego prawa 

 

12.8 Dyscyplina: Jeśli problem dotyczy zachowania w klasie, twój nauczyciel porozmawia z tobą. Jeśli nie ma poprawy, skontaktuje się z Tobą starszy członek personelu SGI. Możesz otrzymać formalne ostrzeżenie, a Twoi rodzice/ETO zostaną o tym poinformowani. Jeśli wystąpi bardzo poważny problem, możesz zostać poproszony o opuszczenie SGI (wykluczone) bez zwrotu opłat.  

 1. 13. Uczniowie poniżej 18 roku życia  

Minimalny wiek studentów przystępujących do kursów dla dorosłych SGI to 16 lat. Studenci poniżej 18 roku życia są prawnie uważani za dzieci i wymagamy dodatkowych informacji oraz formularza zgody rodziców, aby móc przyjąć tych studentów na nasze kursy dla dorosłych. Oprócz powyższych zasad, uczniów w wieku 16 i 17 lat obowiązuje:  

13.1 Zdecydowanie zalecamy, aby uczniowie w wieku 16 i 17 lat mieszkali w zakwaterowaniu zorganizowanym przez SGI.  

13.2 Decydując się na nierezerwowanie zakwaterowania SGI, wyrażasz zgodę na samodzielne mieszkanie studenta w Wielkiej Brytanii. 

13.3 Jeśli uczeń nie przebywa w zaaranżowanym przez nas zakwaterowaniu, musimy otrzymać pełne dane kontaktowe miejsca pobytu ucznia. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakwaterowanie, które nie zostało zarezerwowane za naszym pośrednictwem. 

13.4 Zdecydowanie zalecamy, aby uczniowie w wieku 16 i 17 lat zarezerwowali usługę transferu taksówką SGI.  

13.5 Decydując się na nierezerwowanie usługi transferu taksówką SGI, wyrażasz zgodę na samodzielną podróż do Wielkiej Brytanii. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób poniżej 18 roku życia, które nie zarezerwowały naszej usługi transferu taksówką. 

13.6 Niektóre linie lotnicze nie zezwalają studentom poniżej 18 roku życia na podróżowanie bez osoby dorosłej. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi linii lotniczych przed dokonaniem rezerwacji lotu.  

13.7 Uczniowie w wieku 16 i 17 lat są zazwyczaj w stanie uczestniczyć we wszystkich zajęciach towarzyskich organizowanych i nadzorowanych przez pracowników SGI. Jeśli jedno z zajęć nie zostanie uznane za odpowiednie dla nich, zostanie to oznaczone jako tylko dla osób powyżej 18 roku życia.  

13.8 Uczniowie w wieku 16 i 17 lat mogą samodzielnie podróżować po Wielkiej Brytanii podczas jednodniowych wycieczek, pod warunkiem, że powiadomią szkołę i wrócą do miejsca zakwaterowania w SGI do godziny 23:00. 

13.9 SGI musi otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dla uczniów w wieku 16 i 17 lat, którzy chcą: 

 • być nieobecnym na lekcjach lub opuścić szkołę w czasie lekcji 
 • podróżować samodzielnie i być nieobecnym na noc 
 • zorganizować wakacje w trakcie kursu 
 • wyprowadzić się z mieszkania zorganizowanego przez SGI  

 

13.10 Jeśli uczeń poniżej 18. roku życia potrzebuje pilnej pomocy medycznej i nie można skontaktować się z jego rodzicami/opiekunami, SGI będzie działać in loco parentis i zorganizuje lekarzowi wszelkie leczenie, które uzna za konieczne, a także zezwoli na podanie środka znieczulającego i operację . 

 1. Procedura składania zażaleń  

14.1 Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, zapoznaj się z procedurą reklamacyjną.  

 1. Polityka Prywatności 

15.1 Dokonując rezerwacji w SGI, zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystywanie dostarczonych przez Ciebie informacji wyłącznie do celów SGI.  

15.2 SGI udostępni Twoje dane osobowe wyłącznie zewnętrznym dostawcom, którzy są zakontraktowani do świadczenia określonej usługi w imieniu SGI i będą wymagać tych informacji do wykonywania swojej funkcji (tj. transferów, zakwaterowania). SGI przekaże Twoje dane agencjom rządowym Wielkiej Brytanii, jeśli o to poproszą.  

15.3 Możemy robić zdjęcia studentów na początku ich kursu na legitymacje studenckie.  

15.4 Będziemy fotografować wydarzenia, lekcje i zajęcia towarzyskie, które mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych lub serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Prosimy o zaznaczenie w formularzu rezerwacji, czy nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie zdjęć do tych celów.  

 1. Własność intelektualna 

16.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do nazwy i logo SGI, strony internetowej, materiałów promocyjnych i marketingowych oraz wszystkich treści i materiałów dotyczących kursów i egzaminów należą do SGI. Każdy, kto chce używać, publikować lub kopiować jakiekolwiek materiały firmy SGI, musi w tym celu uzyskać nasze pozwolenie.  

 1. Odpowiedzialność

17.1 SGI ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty lub szkody poniesione przez ucznia, które są przewidywalnym skutkiem naruszenia przez SGI regulaminu lub jego zaniedbania.  

17.2 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności SGI za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, oszustwem lub nieuczciwym wprowadzeniem w błąd.  

 1. Siła wyższa 

18.1 SGI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w świadczeniu naszych usług, które mają miejsce w wyniku zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, takich jak między innymi wojna, wybuch choroby, klęska żywiołowa lub atak terrorystyczny. W takich przypadkach niezwłocznie powiadomimy Cię na piśmie i zostaniemy zwolnieni z wykonywania naszych zobowiązań na czas trwania zdarzenia siły wyższej.  

 1. Egzekwowanie prawa 

19.1 Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu. Sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z warunków.  

Informacje są prawidłowe w momencie publikacji, ale mogą ulec zmianie.  

Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie kursów SGI 16+. 

 1. Płatności

1.1 Aby dokonać rezerwacji, należy w ciągu 20 dni roboczych od przesłania formularza przesłać formularz rezerwacji i uiścić 80% całkowitych opłat oraz opłatę rejestracyjną w wysokości 3 GBP. Obie płatności nie podlegają zwrotowi.

1.2 Pełne opłaty podane na fakturze pro forma należy uiścić co najmniej 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu. Nie możemy zagwarantować, że zatrzymamy się na kursie, chyba że wszystkie opłaty zostaną opłacone w całości i na czas. Studenci z nieopłaconymi opłatami nie zostaną przyjęci na kurs i mogą nie być w stanie przenieść się do swojego mieszkania.

1.3 Płatności można dokonać przelewem bankowym bezpośrednio do SGI lub za pośrednictwem naszych dostawców płatności internetowych. Oprócz opłaty manipulacyjnej online wszystkie płatności kartą będą podlegać opłatom pobieranym przez wystawcę karty. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

1.4 Twoim obowiązkiem jest pokrycie wszystkich opłat bankowych i różnic kursowych dla płatności.

 1. Czesne

Wszystkie opłaty za kursy letnie dla młodych uczniów SGI obejmują:

 • Podręcznik kursu
 • Dziennik nauki ucznia i pióro
 • Smycz i legitymacja studencka
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Pełny nadzór wykwalifikowanej i doświadczonej kadry
 • Co najmniej 15 godzin zajęć tygodniowo

Niektóre kursy mają wymagania wstępne, takie jak minimalny wiek i poziom języka oraz dodatkowe usługi wliczone w cenę. Proszę zapoznać się ze szczegółami kursu lub skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Opłaty za kursy letnie SGI Young Learner nie obejmują:

 • Karta podróżnicza
 • Nocleg
 • Zajęcia weekendowe lub wieczorne
 • Transfery przylotów i odlotów
 1. Anulacje, zmiany w rezerwacjach i zwroty

3.1 Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej. Po potwierdzeniu rezerwacji obowiązują następujące okresy wypowiedzenia i opłaty:

 • Więcej niż 6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu: należy wpłacić 20% zaliczki od całkowitej opłaty za kurs i opłatę rejestracyjną w wysokości 80 GBP.
 • 1-6 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu: musisz zapłacić pozostałe 60% całkowitej opłaty za kurs i opłatę rejestracyjną w wysokości 80 GBP.
 • Mniej niż 1 tydzień przed datą rozpoczęcia kursu, brak przyjazdu lub wcześniejsze opuszczenie kursu: Zwrot kosztów nie będzie możliwy.
 • W każdym podanym okresie wypowiedzenia „tydzień” liczy się od poniedziałku do piątku.

3.2 Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 25 GBP za wszelkie zmiany dokonane w pierwotnej rezerwacji. 

Zwroty

3.3 Zwroty podlegają zatwierdzeniu i nie będą brane pod uwagę, jeśli:

 • Uczeń decyduje się na wycofanie lub anulowanie zapisów w takich sytuacjach, w których szkoła otrzyma pisemne wypowiedzenie z mniej niż 2 tygodniami.
 • Studentowi odmawia się wjazdu podczas imigracji lub jeśli student jest proszony o opuszczenie kraju.
 • Okazuje się, że uczeń zaangażował się w nieuczciwą praktykę w celu uzyskania od szkoły dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wizę. W takich przypadkach szkoła poinformuje odpowiednie władze imigracyjne, a uczeń zostanie poproszony o opuszczenie kursu.
 • Odmowa wizy studenckiej z powodu dokumentacji innej niż zatwierdzona przez SGI, nieaktualnej lub niezgodnej z wymogami wizowymi, jak podano tutaj.
 • Student już rozpoczął studia. W przypadku przedłużenia wizy, obowiązkiem studenta jest sprawdzenie w odpowiednich władzach, czy jego wniosek wizowy zostanie zatwierdzony.

3.4 Wszelkie zwroty muszą być dokonywane tą samą metodą płatności i do tego samego źródła, co pierwotna płatność. Opłaty manipulacyjne i opłaty pobierane przez wystawcę kart od jakichkolwiek płatności kartą nie podlegają zwrotowi. Opłaty nie podlegają przeniesieniu na innych studentów.

3.5 Wszystkie zwroty podlegają opłacie administracyjnej w wysokości 100 GBP, która zostanie odjęta od kwoty zwrotu. Zwroty mogą potrwać do 90 dni od daty zakończenia wymaganych dokumentów.

3.6 W przypadku, gdy SGI musi odwołać kurs, dołożymy wszelkich starań, aby przenieść ucznia na równoważny program lub ten sam kurs w późniejszym terminie. Należy pamiętać, że nie zwracamy opłat za inne usługi, takie jak loty.

 1. Wizy

4.1 Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie wymagań wizowych studenta do wjazdu do Wielkiej Brytanii, a jeśli to konieczne, złożenie wniosku i zapewnienie studentowi odpowiedniej wizy na okres studiów w SGI. Informacje na temat wiz można znaleźć na stronie UK Home Office.

4.2 SGI wyda dokumentację pomocniczą dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów rejestracyjnych i uiszczeniu wszystkich należnych opłat.

4.3 Jeśli nie otrzymałeś wizy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, musisz nas o tym poinformować, abyśmy mogli współpracować z Tobą w celu dokonania niezbędnych ustaleń.

4.4 Jeśli wniosek wizowy zostanie odrzucony i otrzymamy pisemne powiadomienie wraz z kopią pisma o odmowie wydania wizy, zwrócimy następujące koszty:

 • Więcej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu wszystkie opłaty z wyjątkiem 20% depozytu i opłaty rejestracyjnej w wysokości 80 GBP oraz wszelkich opłat kurierskich.
 • 2 tygodnie lub mniej przed rozpoczęciem kursu: wszystkie opłaty z wyjątkiem 20% depozytu, opłaty rejestracyjnej w wysokości 80 GBP, 1-tygodniowego czesnego i wszelkich opłat kurierskich.
 • Oferujemy zwrot pieniędzy tylko w przypadku odmowy wizy, w której student zastosował się do wytycznych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy składaniu wniosku wizowego.

4.5 Jeśli uczeń przybędzie do jednego z naszych ośrodków bez odpowiedniej wizy, jesteśmy prawnie zobowiązani do zorganizowania mu jak najszybszego wyjazdu.

4.6 Wszystkie decyzje dotyczące wniosków wizowych podjęte przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są ostateczne.

 1. Przyloty i odloty

5.1 Nie rezerwuj lotów ani nie organizuj podróży, dopóki nie otrzymasz od nas dokumentów potwierdzających rezerwację. Jeśli zarezerwowałeś u nas zakwaterowanie i nie możesz zarezerwować lotów na oficjalne daty przylotu i odlotu, musisz skontaktować się z nami przed zarezerwowaniem lotów na inny termin.

5.2 W przypadku studentów, którzy nie podróżują z rodzicami lub opiekunami i zarezerwowali zakwaterowanie w SGI, transfer lotniskowy musi być zarezerwowany po opublikowanej cenie. Szczegóły dotyczące podróży należy podać co najmniej 1 tydzień przed datą przyjazdu.

5.3 Jeśli zdecydujesz się samodzielnie zorganizować podróż i zarezerwowałeś u nas zakwaterowanie, poinformuj nas o planowanej godzinie przyjazdu.

 1. Ubezpieczenie (Insurance)

6.1 Zdecydowanie zalecamy wykupienie ubezpieczenia dla własnego bezpieczeństwa finansowego i osobistego. Możesz wykupić własne ubezpieczenie lub alternatywnie możesz poprosić o ubezpieczenie podczas rezerwacji kursu u nas, a my zorganizujemy to za Ciebie.

 1. Informacja medyczna

7.1 musisz poinformować nas o wszelkich szczegółach medycznych, dietetycznych lub innych, które mogą mieć wpływ na możliwość uczestnictwa w kursie przed rozpoczęciem kursu. Każdy uczeń przyjeżdżający z poważnym schorzeniem, o którym wcześniej nie zgłoszono, a który wymaga regularnego nadzoru personelu, może zostać odesłany do domu bez zwrotu pieniędzy.

7.2 W nagłych przypadkach medycznych, jeśli nie można skontaktować się z rodzicami/opiekunami ucznia. SGI będzie działać z obowiązkiem staranności i zorganizuje lekarzowi wszelkie leczenie, które uzna za konieczne, a także zezwoli na podanie środka znieczulającego i operację.

 1. Dane kontaktowe w razie nagłego wypadku

8.1 Twoim obowiązkiem jest poinformowanie SGI o numerze telefonu kontaktowego w nagłych wypadkach, pod którym można skontaktować się z rodzicem/opiekunem/agentem 24 godziny na dobę, wliczając w to dzień przyjazdu i wyjazdu ucznia.

 1. Kurs 

9.1 Wszystkie kursy i elementy kursu są realizowane na żądanie.

9.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ustaleń dotyczących kursów i cen bez wcześniejszego powiadomienia.

9.3 W liście potwierdzającym znajdziesz link do naszego testu kwalifikacyjnego. Proszę wziąć to co najmniej 1 tydzień przed datą rozpoczęcia kursu, abyśmy mogli umieścić Cię w klasie odpowiedniej dla Twojego poziomu językowego i wieku pierwszego dnia.

9.4 Na naszych kursach oferujemy szeroki zakres zajęć. Wszystkie te czynności są nadzorowane przez odpowiedni personel. Zgadzając się na niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na udział swojego dziecka we wszystkich zajęciach.

9.5 Niektóre kursy SGI Young Learner mają minimalny poziom języka. Proszę zapoznać się ze szczegółami kursu lub skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji. Jeśli poziom językowy podany we wniosku okaże się później niepoprawny, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian uznanych za konieczne do rejestracji na własny koszt studenta.

 1. Zasady SGI dla młodych uczniów 

Poniższe zasady dotyczą zachowania na naszych kursach, w tym podczas wyjazdów studyjnych i zakwaterowania.

 • Uczniowie nie mogą opuścić szkoły podczas lekcji.
 • Studenci muszą uczestniczyć we wszystkich lekcjach i wszelkich dodatkowych elementach kursu.
 • Studenci muszą przestrzegać zasad dotyczących oprogramowania informatycznego.
 • Studenci rezerwujący u nas zakwaterowanie muszą pozostać w swoim mieszkaniu po zakończeniu codziennych lekcji/zajęć.
 • Nie będziemy tolerować zastraszania. W poważnych przypadkach studenci mogą zostać odesłani do domu.
 • Telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji i zajęć.
 • Na kursach SGI Young Learner obowiązuje zakaz palenia. Papierosy elektroniczne nie są dozwolone.
 • Uczniowie, u których stwierdzono posiadanie, używanie lub dostarczanie alkoholu lub narkotyków, zostaną odesłani do domu bez zwrotu opłat.

Każdy student, który łamie te zasady lub angielskie prawo, lub utrzymuje poważne zachowania antyspołeczne, zostanie ukarany dyscypliną i może zostać odesłany do domu wcześniej bez zwrotu opłat. Jeśli uczeń zostanie wydalony z kursu, rodzice/opiekunowie będą odpowiedzialni za organizację wyjazdu. SGI zorganizuje transfer do punktu odlotu i będą obowiązywać opłaty za transfer.

 1. Procedura składania zażaleń 

11.1 Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, zapoznaj się z procedurą reklamacyjną.

 1. Polityka Prywatności

12.1 Dokonując rezerwacji w SGI, zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych, które podajesz o uczniu i o sobie wyłącznie do naszych celów, co może obejmować wystawianie dokumentów potwierdzających, przetwarzanie płatności, zarządzanie organizacją kursów i pomoc uczniom potrzebującym pomocy medycznej Uwaga.

12.2 SGI udostępni Twoje dane osobowe wyłącznie zewnętrznym dostawcom, którzy są zakontraktowani do świadczenia określonej usługi w imieniu SGI i będą wymagać tych informacji do wykonywania swojej funkcji (tj. transferów, zakwaterowania).

12.3 Zrobimy zdjęcia studentów na początku ich kursu do legitymacji studenckich.

12.4 Będziemy fotografować wydarzenia, lekcje i zajęcia towarzyskie, które mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych lub serwisach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram. Prosimy o zaznaczenie w formularzu rezerwacji, czy nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie zdjęć do tych celów.

12.5 Zapoznaj się z naszą stroną internetową, aby zapoznać się z plikami cookie i polityką prywatności.

 1. Własność intelektualna 

13.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do nazwy i logo SGI, strony internetowej, materiałów promocyjnych i marketingowych oraz całej zawartości kursów i egzaminów oraz materiałów należą do SGI. Każdy, kto chce używać, publikować lub kopiować jakiekolwiek materiały SGI, musi w tym celu uzyskać nasze pozwolenie.

 1. Odpowiedzialność

14.1 SGI ponosi odpowiedzialność jedynie za straty lub szkody poniesione przez ucznia, które powstały jako przewidywalny wynik naruszenia przez SGI warunków lub zaniedbania.

14.2 Żadne z postanowień warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności SGI za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, oszustwem lub oszustwem.

 1. Siła wyższa

15.1 SGI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w świadczeniu naszych usług, które mają miejsce w wyniku zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, takich jak między innymi wojna, wybuch choroby, klęska żywiołowa lub atak terrorystyczny. W takich przypadkach SGI niezwłocznie powiadomi Cię na piśmie i zostanie zwolnione z wykonywania naszych zobowiązań na czas działania siły wyższej.

 1. Egzekwowanie prawa 

16.1 Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu. Sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z warunków.

Informacje są prawidłowe w momencie publikacji, ale mogą ulec zmianie.

Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie do kursów dla młodych uczniów SGI.

Wszystkie zdjęcia i referencje zrobione studentom podczas udziału w programie w St George International mogą być wykorzystane na naszej stronie internetowej i w naszych materiałach promocyjnych, w tym broszurach, banerach, ulotkach, plakatach itp.

Prosimy o zaznaczenie w formularzu rezerwacji, czy nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie zdjęć do tych celów.

Zasady i zawiadomienia

Zasady SGI mają na celu zapewnienie wszystkim studentom jak najlepszego wykorzystania czasu spędzonego u nas. Polityki te obejmują szereg obszarów, w tym: zdrowie i bezpieczeństwo, integrację i równość, zachowanie i dyscyplinę, ochronę dzieci. Poniżej zebraliśmy podsumowania tych zasad i procedur wraz ze wszystkimi istotnymi i istotnymi informacjami.

Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Jeśli masz skargę, zgłoś to, jak wskazano poniżej.

 

Etap 1

 Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszych usług, skontaktuj się z następującymi pracownikami SGI:

 

Studenci obecnie studiujący na naszych kursach dla dorosłych

Skontaktuj się ze szkołą i poproś o rozmowę z Dyrektorem Generalnym.

 

Studenci (lub rodzice uczniów) obecnie uczący się na naszych kursach Young Learner

Prosimy o kontakt z biurem kursu i poproszenie o rozmowę z Kierownikiem Centrum lub Dyrektorem Generalnym.

 

Studenci, którzy jeszcze nie przyjechali lub którzy już opuścili SGI

Prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi studentów przez e-mail lub telefon: +44 (0) 207 299 1700.

 

Niezwłocznie odpowiemy na wszelkie skargi studentów, którzy aktualnie u nas studiują. W przypadku, gdy uczeń nie jest na miejscu lub skarga pochodzi od rodzica, wyślemy pisemną odpowiedź w ciągu 48 godzin.

 

Etap 2

Większość problemów jest rozwiązywana szybko i nieformalnie, ale jeśli uczniowie (lub rodzice) są niezadowoleni z wyniku swoich obaw, powinni napisać do:

 

Dyrektor Naczelny, Św. Jerzego, 10 Wielki Kołowrót, Londyn WC1V 7JU

 

W przypadku wykluczenia uczniowie/rodzice mają prawo do odwołania. Odwołanie można rozpatrzyć dopiero po usunięciu ucznia ze szkoły.

 

Zależy nam na zapewnieniu wysokiej jakości nauczania i opieki duszpasterskiej. Nasza szkoła w Wielkiej Brytanii jest regularnie kontrolowana przez British Council. English UK będzie pełnić funkcję arbitra strony trzeciej w przypadku wszelkich nierozwiązanych sporów.

Kontekst

Ta polityka dotyczy głównej szkoły SGI w centrum Londynu. Odrębne zasady ochrony mają zastosowanie do ośrodków letnich SGI YOUNG LEARNER, gdy używane są różne budynki.

Większość uczniów SGI ma ukończone 18 lat, jednak przyjmujemy również uczniów w wieku 16 i 17 lat w naszych klasach dla dorosłych. 

Przez cały rok przyjmujemy uczniów poniżej 16 roku życia (12-15 lat) tylko w ramach grupy zamkniętej. Uczniowie w wieku 15 lat lub poniżej nie uczęszczają na zajęcia z osobami powyżej 18 roku życia, które nie należą do ich grupy i będą uczyć się w oddzielnej części budynku.

Podczas naszego letniego programu jesteśmy w stanie przyjąć uczniów w wieku od 8 lat. Uczniowie w wieku poniżej 14 lat podczas naszej letniej szkoły będą pod opieką rodziców / opiekunów prawnych / liderów grup, z wyjątkiem gdy uczniowie uczą się lub gdy na wycieczka.

Szkoła oferuje szereg opcji zakwaterowania, w tym kwatery prywatne, domy studenckie i studia. Studenci poniżej 18 roku życia otrzymują zakwaterowanie u rodziny goszczącej z niepełnym wyżywieniem, chyba że podróżują w grupie lub z rodziną.

Terminologia

Poniższa terminologia jest używana w tej i innych zasadach szkolnych. Ważne jest, aby wszyscy członkowie personelu znali używane terminy, a jeśli termin odnosi się do określonej osoby, wiedzieli, kim jest ta osoba i jak można się z nią skontaktować.

Ochrona — jest to proces, dzięki któremu chronimy zdrowie, dobrostan i prawa człowieka dzieci i osób dorosłych wymagających szczególnej troski, umożliwiając im życie wolne od wszelkiego rodzaju krzywd i nadużyć, zarówno twarzą w twarz, jak i w Internecie.

Ochrona dzieci – jest to część ochrony i można ją opisać jako działanie podejmowane w celu ochrony dzieci, które cierpią lub mogą doznać znacznej krzywdy.

Obowiązek opieki – Obowiązkiem szkoły jest dbanie o dobro wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem szczególnie narażonych dorosłych i dzieci.

Dzieci-Dziecko to osoba poniżej 18 roku życia (U18) (Ustawa o dzieciach 1989).

Dorosły wrażliwy (VA) – osoba jest uważana za wrażliwą, jeśli jest w znacznym stopniu zależna od innych w wykonywaniu podstawowych funkcji fizycznych lub jej zdolność do komunikowania się jest poważnie upośledzona, w wyniku czego nie byłaby w stanie się chronić (sekcja 115 (4) ) ustawy o policji z 1997 r.).

Wyznaczony kierownik ds. ochrony (DSL) — wyznaczony członek personelu przeszkolonego jako Specjalista ds. ochrony wyznaczonego kierownika (wcześniej Poziom 3), który ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, że SGI spełnia cele niniejszej polityki. DSL to Lynette Cooper. Wokół szkoły wiszą plakaty reklamujące jej tożsamość. Spotyka uczniów po ich przybyciu do szkoły i spotyka się ze wszystkimi nieletnimi uczniami pod koniec ich pierwszego tygodnia. Kiedy Lynette nie pracuje, Arianna Pedrini będzie wspierać.

Wyznaczony urzędnik ds. ochrony (DSO) - wyznaczony członek personelu przeszkolonego jako Zaawansowane zabezpieczenie dla wyznaczonego personelu (wcześniej poziom 2), który jest pierwszym punktem kontaktowym dla wszystkich pracowników i uczniów, do których należy udać się po poradę, jeśli obawiają się o dziecko lub wrażliwa osoba dorosła. Arianna Pedrini jest DSO dla SGI, pod jej nieobecność zajmie się DSL.

Lokalne partnerstwo na rzecz ochrony dzieci (LSCP) – Ustawa o dzieciach i praca socjalna z 2017 r. wymaga, aby każda władza lokalna utworzyła partnerstwo na rzecz ochrony zamiast tego, co było Lokalną Radą Ochrony Dzieci (LSCB). Jest to statutowa wieloagencyjna rada partnerska z odpowiednimi agencjami w każdym obszarze. Agencje te będą współpracować w celu ochrony i promowania dobrostanu dzieci w tym obszarze oraz zapewnienia skuteczności tego, co robią. SGI działa w ramach Camden Safeguarding Children Partnership (CSCP).

Oficer wyznaczony przez władze lokalne (LADO) – Funkcjonariusz lub zespół funkcjonariuszy zaangażowanych w nadzorowanie i zarządzanie zarzutami wobec osób pracujących z dziećmi.

Zestawienie sprzedaży

Wierzymy, że wszyscy nasi uczniowie, w tym osoby poniżej 18 roku życia i osoby dorosłe wymagające szczególnej opieki, powinni być bezpieczni i chronieni w szkole, a ich dobro i dobro mają ogromne znaczenie.

Naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym uczniowie i pracownicy czują się bezpieczni i chronieni, gdzie są słuchani, a ich poglądy szanowane.

Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia i osoby dorosłe wymagające szczególnej troski mają prawo do ochrony przed nadużyciami, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, seksualność lub przekonania.

Ta polityka dotyczy wszystkich pracowników i wolontariuszy pracujących w środowisku szkolnym oraz wszystkich odwiedzających szkołę.

Obowiązki personelu

Wszyscy dorośli są odpowiedzialni za ochronę nieletnich uczniów i dorosłych osób wymagających szczególnej opieki. Powinni być czujni i wiedzieć, jak zgłaszać obawy i zarzuty, nawet jeśli są niewielkie. Powinni także wiedzieć, z kim się kontaktować wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Cały personel musi zostać przeszkolony do podstawowego poziomu świadomości bezpieczeństwa; wszyscy wyznaczeni funkcjonariusze muszą przejść szkolenie w zakresie zaawansowanego zabezpieczania dla DSO i wyznaczonego kierownika do szkolenia specjalistycznego w zakresie DSL.

Następujący członkowie personelu tworzą Wyznaczony Zespół Zabezpieczający:

Rola

Pracownik

Lokalizacja

DSL

Arianna Pedrini

LondynDSO

Stephen Bell Londyn

Regularnie odbywają się spotkania między DSL a personelem akademickim/duszpasterskim w celu omówienia szkoleń i bieżących kwestii związanych z dobrostanem i ochroną. Wyznaczony Zespół ds. Zabezpieczeń organizuje coroczne spotkania w celu przeglądu polityki i procedur. 

Poniższe informacje kontaktowe są przeznaczone dla agencji spoza organizacji i należy ich używać do zgłaszania obaw dotyczących dziecka.

London Borough of Camden Safeguarding Children Partnership

E-mail: cscp@camden.gov.uk

Tel: + 44 (0) 2079 746658

NSPCC

Tel: 0808 800 5000

Centrum serwisowe NSPCC Camden

Tel .: +44 (0) 2037 729905

Posterunek policji Charing Cross

Tel: +44 (0) 2072 401212 lub 101

Ramy prawne

Niniejsza polityka ma na celu przestrzeganie odpowiednich przepisów i wytycznych:

Ustawa o dzieciach z 1989 r.

Ustawa o policji z 1997 r.

Ustawa o samorządzie lokalnym z 2000 r

Ustawa o przestępstwach seksualnych z 2003 r.

Ustawa o dzieciach z 2004 r.

Ustawa o Ochronie Wolności 2012

Ustawa o zwalczaniu terroryzmu i bezpieczeństwa 2015

Ustawa o dzieciach i pracy socjalnej 2017

Bezpieczeństwo dzieci w edukacji – ustawowe wytyczne dla szkół i szkół wyższych, wrzesień 2019 r.

Przegląd i dostępność zasad

Ta polityka i procedury będą regularnie monitorowane i weryfikowane:

Zgodnie ze zmianami w ustawodawstwie i wytycznych dotyczących ochrony dzieci i osób dorosłych wymagających szczególnej troski lub wszelkimi zmianami w SGI.

W związku z wszelkimi kwestiami lub obawami zgłoszonymi na temat ochrony dzieci lub osób dorosłych wymagających szczególnej troski w SGI.

We wszystkich innych okolicznościach przynajmniej raz w roku.

Niniejsza polityka jest dostępna na stronie internetowej oraz w naszym wewnętrznym systemie HR. Skrócona wersja tej polityki jest dostępna jako część Podręcznika Lidera Grupy.

Inne powiązane zasady

Szkoła ma inne polityki ściśle z nią związane. Te zasady to:

Bezpieczniejsza polityka rekrutacyjna

Program Społeczny i polityka substytucyjna

Szkoła Letnia i zamknięte grupy zabezpieczające prowiant

Zapobiegaj polityce

KODEKS POSTĘPOWANIA

Oświadczenie woli

SGI ma obowiązek zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko uczenia się wszystkim uczniom i pracownikom, a zwłaszcza osobom dorosłym i uczniom poniżej 18 roku życia.

SGI zobowiązuje się do utrzymania silnego etosu opieki oraz odpowiedniej kultury zaufania i odpowiedzialności, co zapewnia i promuje ochronę tych uczniów, którzy biorą udział w kursach lub zajęciach, za które odpowiada szkoła. Personel powinien zawsze zachowywać się jak odpowiedni wzór do naśladowania.

Wytyczne dla personelu SGI

Wszyscy pracownicy SGI powinni wykazywać się wzorowym zachowaniem w celu ochrony przed zarzutami niewłaściwego postępowania. Oczekujemy od pracowników odpowiedniego zachowania przez cały czas i okazywania wrażliwości kulturowej. Smycze muszą być noszone przez cały czas, aby uczniowie i goście mogli łatwo zidentyfikować członków personelu.

Kodeks postępowania firmy SGI, jak również bezpieczniejsza polityka rekrutacyjna, mają na celu ochronę uczniów poniżej 18 roku życia oraz osób dorosłych znajdujących się pod naszą opieką. Szanujemy wszystkich, bez względu na wiek, płeć, narodowość, stan cywilny, przekonania czy orientację seksualną.

Pracownicy muszą zawsze działać zgodnie z prawem, w szczególności w odniesieniu do zażywania narkotyków lub alkoholu oraz orientacji seksualnej.

Sukienki

Nie ma oficjalnych zasad dotyczących ubioru poza wytyczną, zgodnie z którą personel powinien być czysty i schludny oraz odpowiednio ubierać się jako profesjonaliści i przedstawiciele szkoły. Dżinsy są dopuszczalne pod warunkiem, że nie są „w trudnej sytuacji”. Nie wystawiaj zbyt dużo mięsa; tatuaże i kolczyki są dopuszczalne pod warunkiem, że nie są nadmiernie eksponowane. Personel może ubierać się bardziej elegancko, jeśli istnieje specjalna grupa.

Ogólna interakcja

Buduj profesjonalne relacje ze studentami oparte na zaufaniu i pozytywnej komunikacji. Przygotuj się do udzielania wskazówek, które pomogą uczniom w interpretacji ich nowej sytuacji kulturowej. Chwal uczniów za właściwe zachowanie i postawy.

Stwórz i utrzymuj środowisko, w którym ludzie czują się bezpiecznie, są zachęcani do rozmowy i są słuchani.

Rozważ swoje zachowanie wobec uczniów poniżej 18 roku życia jako odpowiedzialnego rodzica.

Bądź punktualny na zajęciach lub zajęciach.

NIE WOLNO stawiać się w kompromitującej sytuacji i jak najszybciej zgłaszać wszelkie nieumyślne, niewłaściwe lub przypadkowe zachowanie swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Nigdy nie przyjmuj od uczniów prezentów o wysokiej wartości. Drobne prezenty o niskiej wartości od uczniów są dopuszczalne, gdy uczeń lub członek personelu odchodzi.

NIE PODEJMUJ żadnych działań, w których mógłbyś zostać oskarżony o faworyzowanie jakiegokolwiek ucznia.

NIE rób rzeczy o charakterze osobistym dla osób poniżej 18 roku życia lub wrażliwych osób dorosłych, które mogą zrobić sami.

język polski lub języki obce

Zawsze używaj neutralnego i odpowiedniego języka.

NIE przeklinaj w obecności uczniów, na terenie szkoły lub poza nią.

NIE UCZUJ przekleństw uczniów poniżej 18 roku życia i kwestionuj nieodpowiedni język od uczniów.

Wybierz materiały dydaktyczne (w tym płyty DVD i zasoby internetowe) odpowiednio i z wyczuciem dla nieletnich lub wrażliwych uczniów.

Komunikacja

Poradź uczniom, aby komunikowali się z Tobą i szkołą za pośrednictwem adresu e-mail The SGI oraz strony na Facebooku lub Instagramie.

NIE podawaj osobistego adresu e-mail ani numeru telefonu uczniom poniżej 18 roku życia ani nie komunikuj się z uczniami za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów, telefonu lub portali społecznościowych.

Należy pamiętać, że uczniowie poniżej 16 roku życia nie mogą korzystać z Whatsapp w Wielkiej Brytanii lub UE.

Internet

NIE WOLNO uzyskiwać dostępu do nieodpowiednich treści internetowych na komputerach szkolnych lub w sieci Wi-Fi.

Kontakt fizyczny

W nagłych wypadkach pierwszej pomocy skontaktuj się z wyznaczonym Pierwszym Pomocnikiem.

NIE WOLNO nawiązywać żadnego kontaktu fizycznego. Pamiętaj, że określenie niewłaściwego kontaktu fizycznego w wielokulturowym środowisku może być trudne.

Kadra NIE MOŻE angażować się w romantyczne lub seksualne relacje z żadnym uczniem poniżej 21 roku życia. Przypomina się personelowi, że znajduje się na Pozycji Zaufania i że jakikolwiek kontakt seksualny z uczniem poniżej 18 roku życia, nawet jeśli uczeń ma 16 lat lub 17, jest przestępstwem. NB. Każdy członek personelu, który wchodzi w relację z uczniami w wieku powyżej 21 lat, powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego).

Palenie

SGI zabrania używania wszelkich urządzeń do palenia w całym budynku. Jeśli pracownicy chcą palić w czasie przerw, powinni opuścić budynek. Proszę nie palić ani nie palić bezpośrednio poza szkołą.

NIE kupuj papierosów dla osób poniżej 18 roku życia ani nie pozwalaj im palić ze sobą. NIE promuj palenia.

Alkohol i narkotyki

Nie promuj picia alkoholu i zażywania narkotyków i korzystaj z każdej okazji, aby przypomnieć wszystkim uczniom:

że zażywanie, sprzedawanie i kupowanie narkotyków, takich jak konopie indyjskie, kokaina, heroina i amfetamina, jest nielegalne

nie kupować ani nie przyjmować żadnych substancji oferowanych jako „dopalacz”, ponieważ może to być bardzo niebezpieczne.

NIE kupuj alkoholu dla osób poniżej 18 roku życia ani nie pozwalaj im lub wrażliwym dorosłym pić z tobą.

Mogą być imprezy szkolne, podczas których picie alkoholu w obecności uczniów zostało zatwierdzone przez kierownictwo wyższego szczebla i w takich przypadkach tylko z umiarem.

Polityka prywatności

Nigdy nie stawiaj się w sytuacji, w której będziesz sam z osobą poniżej 18 roku życia. Upewnij się, że ktoś inny jest obecny. Jeśli potrzebujesz porozmawiać z uczniem prywatnie, skorzystaj z zacisznego zakątka przestrzeni publicznej (np. recepcji lub pokoju studenckiego).

Nauczanie jeden na jednego

W sytuacji w klasie, w której istnieje środowisko nauczania jeden do jednego, drzwi do klasy powinny pozostać otwarte, a nauczyciel powinien być w zasięgu wzroku od drzwi. Menedżerowie powinni od czasu do czasu przeprowadzać kontrole „przechodnie”.

Ogólne samopoczucie

Poniższe informacje dotyczą wszystkich uczniów, ale personel musi rozważyć, w jaki sposób poniższe mogą wpłynąć na osoby poniżej 18 roku życia lub osoby dorosłe szczególnie narażone.

Wszyscy uczniowie powinni być odpowiednio ubrani do szkoły i nie powinni nosić żadnych ubrań, które mogą być uznane za obraźliwe ze względu na obrazy lub hasła na nich. Jeśli zauważysz, że ktoś nosi nieodpowiednie ubrania, porozmawiaj z nim lub poproś innego członka personelu tej samej płci co uczeń.

Znęcanie się jest wyraźnie sprzeczne z zasadami szkolnymi. Personel powinien upewnić się, że uczniowie traktują innych z szacunkiem i nie pozwalają uczniom rozmawiać ze sobą w nieodpowiedni sposób – nawet jeśli mówią, że to tylko żart lub tak naprawdę nie mają tego na myśli.

Obserwuj, jak osoby poniżej 18 roku życia wchodzą w interakcje z innymi uczniami. Czy czują się nieswojo wśród otaczających ich ludzi?

Wszyscy nowi uczniowie, którzy zarezerwowali zakwaterowanie w szkole, otrzymają instrukcje, jak dostać się z zakwaterowania do szkoły, a personel sprawdzi z nimi pierwszego dnia, czy są pewni, jak dostać się do szkoły. Dorośli słabi i uczniowie poniżej 18 roku życia, którzy nie zarezerwowali zakwaterowania w szkole, są pytani o to samo pierwszego dnia.

Uczniowie w klasie

Oczekuje się, że wszyscy uczniowie będą codziennie chodzić na zajęcia i być na czas. Jest to niezwykle ważne w przypadku osób poniżej 18 roku życia i osób dorosłych wymagających szczególnej troski, ponieważ są one objęte naszym obowiązkiem opieki w godzinach szkolnych. Z tego powodu, jeśli brakuje osoby dorosłej wymagającej szczególnego traktowania lub osoby poniżej 18 roku życia, należy to zgłosić po 15 minutach od rozpoczęcia lekcji i od końca przerwy, aby Wyznaczony Zespół ds. Zabezpieczeń mógł skontaktować się z rodziną goszczącą, zgodnie z prawem. opiekuna lub rodziców.

Używając autentycznych materiałów, nauczyciele powinni zastanowić się, czy nie mogą one być obraźliwe dla ich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów poniżej 18 roku życia i wrażliwych dorosłych.

Zajęcia online

Ochrona jest równie ważna podczas nauczania online. Poniższe punkty są wskazówkami dla nauczycieli i należy ich używać zgodnie z tą polityką. W SGI rozumiemy, że praca za pośrednictwem wszelkich internetowych aplikacji audiowizualnych wiąże się z dodatkowymi kwestiami bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę.

Nauczyciel będzie korzystał tylko z konta firmowego.

Nauczyciel wyśle ​​zaproszenie na lekcję do rodzica/opiekuna, a także do ucznia, jeśli ma on 16 lub 17 lat.

Uczniowie nie mogą nagrywać lekcji, nauczyciel musi nagrywać lekcje, gdy uczniowie nieletni są w ich klasie, a nagranie musi być przechowywane do 1 roku.

Lekcja nie powinna być zablokowana.

Kierownik Akademicki może co jakiś czas obserwować lekcje.

Nauczyciel użyje odpowiednich obrazów i tła i nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych uczniom za pośrednictwem czatu.

Uczeń musi odbyć lekcję w pomieszczeniu z otwartymi drzwiami, a rodzic/opiekun powinien przebywać w pomieszczeniu w czasie trwania lekcji.

Zakwaterowanie w szkole

SGI umieszcza swoich studentów u dostawców zakwaterowania, które są akredytowane przez British Council, tak aby przestrzegane były standardy ochrony i akredytacji.

Przewóz studentów samochodem      

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy członek personelu musi towarzyszyć osobom poniżej 18 roku życia samochodem (na przykład do szpitala), powinien mieć przy sobie innego członka personelu. Jeśli nie jest to możliwe, dziecko lub młoda osoba dorosła powinna siedzieć z tyłu samochodu.

Informowanie o nieprawidłowościach

Zgłoszenie obaw jest obowiązkiem prawnym pracowników. Pracownicy SGI są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zachowań współpracowników, które budzą obawy dotyczące osób poniżej 18 roku życia, niezależnie od ich źródła, i rozumieją, że ich obawy będą traktowane poważnie.

Powinni również czuć się swobodnie, zgłaszając potencjalne niepowodzenia w polityce i procedurach ochrony szkoły oraz wiedzieć, że kierownictwo wyższego szczebla poważnie potraktuje ich obawy.

Personel, w przypadku którego udowodniono niezgodność z kodeksem postępowania, może zostać poddany procedurom dyscyplinarnym.

OCHRONA DZIECKA

SGI zobowiązuje się do ochrony uczniów poniżej 18 roku życia i osób dorosłych wymagających szczególnej troski poprzez wdrożenie tej polityki bezpieczeństwa, bezpieczniejszej polityki rekrutacyjnej, a także przestrzeganie procedur ochrony dzieci, w tym nadużywanie form ochrony.

Wszyscy członkowie personelu The SGI akceptują i uznają odpowiedzialność za rozwijanie świadomości problemów

Rodzaje nadużyć

Nadużycie to termin opisujący szereg sposobów, w jakie ludzie, zwykle dorośli, krzywdzą dzieci. Często sprawcą jest osoba, którą dziecko zna i której ufa. Wszystkie dzieci są narażone na nadużycia, ale niektóre mogą być bardziej zagrożone niż inne. Krzywdzenie dzieci obejmuje:

Uwodzenie

Definiuje się ją jako okazywanie zainteresowania i/lub tworzenie więzi z młodą osobą, której ostatecznym celem jest zaspokojenie seksualne. Uwodzenie osób poniżej 18 roku życia jest przestępstwem.

Nadużycia seksualne

Jest to zdefiniowane jako każda aktywność seksualna z dzieckiem lub młodą osobą dorosłą. Może mieć długotrwały wpływ na zdrowie psychiczne. Ofiarami wykorzystywania seksualnego mogą być mężczyźni lub kobiety.

Znaki, na które należy zwrócić uwagę:

Koszmary, problemy ze snem.

Zachowanie w niewłaściwy sposób seksualny z przedmiotami i rówieśnikami.

Zmiany osobowości, pozornie niepewne.

Zmiany nawyków żywieniowych.

Staje się tajemniczy.

Fizyczne objawy, takie jak choroby przenoszone drogą płciową i/lub niewyjaśniony ból wokół genitaliów.

Niewytłumaczalny strach przed konkretnymi miejscami lub ludźmi.

Staje się czepliwy.

Emocjonalne nadużycie

Nazywana również przemocą psychologiczną, jest definiowana jako uporczywe emocjonalne maltretowanie dziecka lub młodej osoby dorosłej. Może mieć poważny i niekorzystny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka.

Znaki, na które należy zwrócić uwagę:

Nagłe zaburzenia mowy.

Wykazuje oznaki bierności lub agresji.

Opóźniony rozwój fizyczny lub emocjonalny.

Kołysanie się, skręcanie włosów, samookaleczenie (zachowanie neurotyczne).

Nadmierna reakcja na błędy i ciągła deprecjacja.

Przemoc fizyczna

Kiedy dziecko jest celowo zranione fizycznie. Może przybierać różne formy, w tym uderzanie, potrząsanie, szczypanie, zatrucie, oparzenie, utopienie lub uduszenie, rzucenie dziecka. Może się to zdarzyć na zewnątrz lub w środowisku rodzinnym.

Znaki, na które należy zwrócić uwagę:

Dzieci z częstymi urazami.

Dzieci z niewyjaśnionymi złamaniami, stłuczeniami, skaleczeniami, oparzeniami, oparzeniami lub śladami ugryzień.

Dzieci noszące ubrania osłaniające siniaki i urazy nawet podczas upałów.

Zaniedbanie

Definiuje się ją jako niewłaściwą opiekę nad dzieckiem poprzez niezapewnienie podstawowych potrzeb, takich jak odpowiednie pożywienie, ubranie, higiena, schronienie lub nadzór. Zaniedbane dziecko często cierpi z powodu innych form wykorzystywania.

Znaki, na które należy zwrócić uwagę:

Źle ubrana w ubrania, które wymagają prania.

Często głodny. Mogą błagać lub kraść jedzenie.

Braki opieki lekarskiej i stomatologicznej.

Często zmęczony.

Może używać/nadużywać narkotyków lub alkoholu.

Zła higiena osobista i wygląd.

Wykorzystywanie seksualne dzieci (CSE)

Obejmuje sytuacje, konteksty i relacje, w których osoby poniżej 18 roku życia otrzymują coś (np. zakwaterowanie, jedzenie, pieniądze, prezenty, uczucia, papierosy, alkohol, narkotyki) w wyniku wykonywania czynności seksualnych.

Znaki, na które należy zwrócić uwagę:

Dużo starszy chłopak lub dziewczyna.

Nowe rzeczy lub niewyjaśnione prezenty.

Nadużywanie alkoholu lub narkotyków.

Obcowanie z innymi osobami zaangażowanymi w wyzysk.

Opuszczone zajęcia lub zniknięcie i powrót do domu bardzo późno.

Przemoc oparta na honorze (HBV)

Zbiór praktyk stosowanych do kontrolowania zachowania w rodzinach w celu ochrony postrzeganych przekonań kulturowych i religijnych i/lub honoru. Obejmuje okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FMG).

Nadużycia peer-on-peer

Należy pamiętać, że nadużycia nie pochodzą tylko od dorosłych. Nadużycia peer-on-peer obejmują:

Znęcanie się i cyberprzemoc

 Znęcanie się jest problemem międzynarodowym i jest to umyślne, krzywdzące zachowanie. Często się to powtarza i osobom zastraszanym trudno jest się bronić.

Cyberprzemoc ma miejsce na urządzeniach cyfrowych. Obejmuje to wysyłanie, publikowanie lub udostępnianie negatywnych, szkodliwych, fałszywych lub złośliwych treści o kimś, co powoduje zakłopotanie lub upokorzenie. Może przekroczyć granicę zachowania niezgodnego z prawem lub przestępczym.

Cyberprzemoc ma miejsce w mediach społecznościowych, SMS-ach, wiadomościach błyskawicznych lub e-mailach.

Znaki, na które należy zwrócić uwagę:

Wyglądasz na zdenerwowanego po otrzymaniu SMS-a, e-maila lub wiadomości błyskawicznej.

Niechęć do dzielenia się informacjami o aktywności w sieci.

Niewyjaśniony gniew lub depresja, zwłaszcza po byciu online.

Nagłe odejście od urządzenia lub wyłączenie go.

Przemoc seksualna i molestowanie

Przemoc seksualna ma miejsce, gdy próba uzyskania lub sam akt seksualny ma charakter przemocy lub przymusu. Dzieje się tak niezależnie od relacji z ofiarą.

Molestowanie seksualne to niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym, które może mieć miejsce zarówno w Internecie, jak i poza nim. Może obejmować, ale nie ogranicza się do:

Komentarze seksualne.

Żarty lub drwiny o charakterze seksualnym.

Zachowanie fizyczne.

Procedura zgłaszania zarzutów lub podejrzeń o nadużycia

Dobro dziecka musi być najważniejsze, a każdy członek personelu SGI ma prawny obowiązek zgłaszania podejrzeń, zarzutów lub faktycznych incydentów Wyznaczonemu Zespołowi ds. Zabezpieczeń, który podejmie odpowiednie działania, jak opisano poniżej. Jeśli zarzut dotyczy członka Wyznaczonego Zespołu Zabezpieczającego, personel może zgłosić się bezpośrednio do przełożonego wyższego szczebla.

Jeśli podejrzenie, zarzut lub faktyczny incydent dotyczy gospodarza lub innej osoby dorosłej w domu, należy zgłosić się bezpośrednio do DSL Arianny Pedrini, która rozpocznie dochodzenie we współpracy z dostawcą zakwaterowania.

Po dokonaniu wstępnego zgłoszenia DSL może zdecydować, że sprawa powinna zostać zgłoszona odpowiednim agencjom zabezpieczającym.

NIE do personelu należy decydowanie, czy podejrzenie lub zarzut są prawdziwe. Wszelkie podejrzenia lub zarzuty dotyczące nadużyć należy traktować poważnie.

CO ZROBIĆ, JEŚLI NADUŻYCIE JEST PODEJRZENIE LUB UJAWNIONE?

CO ZROBIĆ

CZEGO NIE ROBIĆ

Zachowaj spokój

Nie panikuj. Nie przesadzaj. Jest mało prawdopodobne, aby dziecku groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Słuchaj, słuchaj i wierz.

Nie szukajcie więcej informacji. Przesłuchanie dziecka może mieć wpływ na to, jak dziecko zostanie później odebrane.

Daj dziecku czas na powiedzenie tego, co chce powiedzieć.

Zapewnij i wyjaśnij, że postąpili słusznie, mówiąc ci.

Nie rób założeń, nie parafrazuj i nie proponuj alternatywnych wyjaśnień.

Nie zmuszaj dziecka do niepotrzebnego powtarzania historii.

Wyjaśnij, że tylko osoby, których zadaniem jest radzenie sobie z takimi sytuacjami, zostaną poinformowane.

Nie obiecuj poufności, nie zachowuj tajemnicy ani nie mów, że wszystko będzie OK (może nie).

Działaj niezwłocznie zgodnie z procedurą określoną w niniejszej polityce.

Nie próbuj sobie z tym poradzić sam.

Zapisz na piśmie to, co zostało powiedziane, jak najdokładniej.

Zgłoś się do wyznaczonego zespołu ds. ochrony.

Jeśli podejrzenie lub ujawnienie dotyczy gospodarza lub innej osoby dorosłej w domu, zgłoś to swojemu organizatorowi pobytu u rodziny goszczącej.

Zapisz swój raport.

Nie rób negatywnych komentarzy na temat domniemanego sprawcy.

Nie plotkuj z kolegami o tym, co ci powiedziano.

Ewidencjonowanie

Pisemne dokumenty dotyczące obaw dotyczących dzieci powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu i tylko ograniczona liczba osób z Wyznaczonego Zespołu ds. Zabezpieczeń powinna mieć do nich dostęp.

W przypadku kontaktu z agencją ustawową mogą być wymagane następujące informacje:

Imię i nazwisko pracownika, adres, numer telefonu, stanowisko/funkcja w SGI.

Jak najwięcej szczegółów dotyczących dziecka (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres szkoły, zakwaterowanie i kraj pochodzenia), numer paszportu, imię i nazwisko lidera grupy oraz numer telefonu.

Jakie są przyczyny zgłoszenia (podejrzenia, zarzuty, to, co zostało powiedziane, szczegóły dotyczące czasu i daty, stan emocjonalny dziecka. Wyjaśnij, co jest faktem, a co opinią lub pogłoską.

Co zostało zrobione do tej pory.

Jeśli to możliwe, potwierdź to na piśmie w ciągu 24 godzin i zanotuj nazwisko osoby kontaktowej, która przyjęła skierowanie.

Agencja ustawowa przekaże wówczas instrukcje dotyczące dalszego postępowania i przejmie odpowiedzialność za dalsze działania.

TRENING

Obowiązkiem DSL jest upewnienie się, że wszyscy członkowie personelu mają odpowiednie przeszkolenie.

Świadomość podstawowa (dawniej poziom 1) - dotyczy pracowników dydaktycznych, sprzedaży i obsługi studentów, wolontariuszy i liderów grup (poprzez korzystanie z przewodnika lidera grupy).

Pracownicy są proszeni o ukończenie internetowego kursu uświadamiającego British Council, otrzymają również wprowadzenie w zakresie ochrony w ramach procesu przyjmowania na pokład. Przed szczytem sezonu lub przybyciem zamkniętych grup, osoby zaangażowane w pomyślną realizację programu będą miały przypomnienie o ochronie z DSL.

Szkolenie odświeżające odbywa się co roku.

Gospodarze rodzin goszczących otrzymali to szkolenie od swojej agencji.

Zaawansowane Zabezpieczanie Osoby Wyznaczonej (dawniej Poziom 2) – Szkolenie prowadzone jest zewnętrznie. SGI zazwyczaj zamawiało to szkolenie z angielskim UK.

Odświeżenie odbywa się co dwa lata lub po zmianach w przepisach.

Specjalistyczna ochrona wyznaczonego ołowiu (dawniej poziom 3)

Szkolenie prowadzone jest zewnętrznie. SGI zazwyczaj zamawiało to szkolenie z angielskim UK.

Odświeżenie odbywa się co dwa lata lub po zmianach w przepisach.

Wszystkie sesje szkoleniowe są rejestrowane wraz z odbiorem certyfikatów. Jeśli kurs jest wewnętrzny, nadal stworzymy certyfikat.

SGI dołoży wszelkich starań, aby spełnić, a tam gdzie to możliwe, przekroczyć swój „Obowiązek opieki” wobec wszystkich uczniów. Jeżeli uczeń ma mniej niż 18 lat, obowiązek opieki może rozciągać się na opiekę, jaką rozsądnie rozważny lub ostrożny rodzic podjąłby się nad swoimi dziećmi w danych okolicznościach. SGI rozumie, że osoby poniżej 18 roku życia z zagranicy mogą nie mieć takiej samej wiedzy lub doświadczenia na temat Wielkiej Brytanii, jak uczniowie w domu, więc mogą być bardziej narażeni na krzywdę niż uczniowie w tym samym wieku. Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do ochrony przed nadużyciami, wolności od obrażeń oraz bezpiecznego i zdrowego środowiska pod opieką SGI.

 

Firma SGI zobowiązuje się do zapewnienia, w miarę możliwości, środowiska, które jest bezpieczne dla osób poniżej 18 roku życia. Zobowiązujemy się:

 

 • Włączenie wytycznych dobrych praktyk od jednostek akredytujących i rządu do istniejących procedur.
 • Upewnij się, że rodzice otrzymają wszystkie niezbędne informacje, aby umożliwić im dokonanie świadomego wyboru i zrozumienie przepisów dotyczących ich dzieci na naszych kursach.
 • Posiadać skuteczne systemy w celu zapewnienia, że ​​nasze obiekty, procesy i działania uwzględniają wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu uczniów;
 • Wdrożyć środki kontroli w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów we wszystkich zajęciach poza terenem placówki;
 • Upewnij się, że istnieją jasne zasady odpowiednie do wieku uczniów dotyczące tego, co mogą robić poza zaplanowanymi zajęciami;
 • Postępuj zgodnie z bezpieczniejszymi procedurami rekrutacyjnymi, aby sprawdzić odpowiedniość personelu pracującego z uczniami poniżej 18 roku życia;
 • Mieć jasne kodeksy postępowania dla uczniów, personelu i innych osób dorosłych, które mogą mieć kontakt z osobami poniżej 18 roku życia;
 • Zawrzeć umowy kontraktowe z obiektami przyjmującymi, podwykonawcami i innymi usługodawcami w celu zapewnienia, że ​​spełniają oni standardy SGI w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i opieki społecznej dla osób poniżej 18 roku życia;
 • Sprawdź, czy wszystkie miejsca zakwaterowania są odpowiednie i bezpieczne dla młodych studentów z zagranicy;
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia personelu, wskazówek i procedur w celu zaspokojenia potrzeb akademickich i duszpasterskich młodych studentów zagranicznych;
 • Zapewnienie informacji, wskazówek i wsparcia uczniom w wieku poniżej 18 lat w sytuacjach, gdy wymagana jest odpowiedzialna osoba dorosła;
 • Zapewnić odpowiednie systemy nadzoru, zarządzania i kontroli, aby uniknąć ryzyka wykorzystywania fizycznego, psychicznego lub seksualnego;
 • Posiadają jasne procedury rozpoznawania, reagowania i zgłaszania obaw związanych z wykorzystywaniem dzieci;
 • dzielić się informacjami z zewnętrznymi agencjami zabezpieczającymi w przypadku wątpliwości związanych z ochroną;
 • Zachęcaj personel do dzielenia się poufnie z wyznaczoną osobą wszelkimi obawami, jakie mogą mieć w związku z zachowaniem innego członka personelu;
 • Regularnie monitoruj i przeglądaj wszystkie operacje, aby potwierdzić zgodność z wymogami SGI i wymogami prawnymi.

 

W stosownych przypadkach wszelkie naruszenia zasad lub zarzuty niewłaściwego postępowania dotyczące dzieci/młodych osób będą skutkować postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do personelu lub studentów.

 

+ Poniżej 18 lat na kursach dla dorosłych

 

W SGI wszyscy uczniowie będą traktowani jak dorośli, także ci, którzy nie ukończyli 18 lat. Uczniowie poniżej 18 roku życia będą regularnie spotykać się ze starszymi uczniami – w klasie oraz podczas zajęć towarzyskich i wycieczek.

 

Wszyscy uczniowie otrzymają pierwszorzędne nauczanie w klasie i wyjątkowe wsparcie ze strony personelu SGI przez cały okres ich doświadczenia.

 

Ponieważ studenci poniżej 18 roku życia nie są jeszcze uznawani za dorosłych zgodnie z brytyjskim prawem, SGI ciężko pracuje, aby zapewnić im jeszcze wyższy poziom opieki.

OŚWIADCZENIE O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE

Firma SGI jest zaangażowana w tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, aby wspierać nasz cel, jakim jest doskonalenie nauczania i uczenia się. Naszym celem jest nie tylko przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, ale także tworzenie pozytywnego środowiska i kultury, które promują bycie zdrowym, bezpiecznym i bezpiecznym. Skuteczne zarządzanie BHP jest integralną częścią osiągnięcia tego celu.

 

Uznając nasze obowiązki wynikające z Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 r., Przepisów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z 1999 r. oraz innych stosownych przepisów, staramy się:

 

 1. Zarządzać i utrzymywać nasze nieruchomości i tereny tak, aby były bezpieczne dla użytkowników i odwiedzających;
 2. Zapewnić odpowiednią kontrolę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikających z naszej działalności, zarówno na miejscu, jak i poza nim;
 3. Zapewnić odpowiednie zaplecze socjalne dla wszystkich pracowników, studentów i odwiedzających;
 4. Zapewnienie, że nasze procedury i systemy uwzględniają względy zdrowia i bezpieczeństwa poprzez ciągłe monitorowanie, ocenę ryzyka i konsultacje z personelem;
 5. Zapewnienie personelowi, studentom i gościom odpowiednich informacji, instrukcji, szkoleń i nadzoru w celu uniknięcia zagrożeń dla ich zdrowia i bezpieczeństwa;
 6. Upewnij się, że wszystkie wypadki i sytuacje potencjalnie wypadkowe są rejestrowane, badane i podejmowane są odpowiednie działania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ich ponownego wystąpienia;
 7. Zapewnić i utrzymywać bezpieczny zakład i sprzęt do bezpiecznej realizacji naszych działań;
 8. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania, obchodzenia się, przechowywania i transportu wyrobów i substancji;
 9. Bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz przestrzegaj wszystkich odpowiednich przepisów i wytycznych;
 10. Promuj skuteczną komunikację i współpracę między kierownictwem, personelem, studentami i naszymi dostawcami.

Zobowiązujemy się do ciągłego przeglądu i rozwoju naszego zarządzania bezpieczeństwem, mając na celu prowadzenie naszych działań w sposób, który nie ma negatywnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów, pracowników, wykonawców, gości i członków społeczeństwa, ani nie wpływa negatywnie na środowisko.

 

Firma SGI zobowiązuje się do spełnienia wszystkich ustawowych wymogów Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. oraz innych stosownych przepisów, a my przypominamy wszystkim naszym pracownikom o ich odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób.

 

Saint George International zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności w Internecie. Zobowiązujemy się postępować z Twoimi danymi przez cały czas uczciwie i legalnie. Poświęciliśmy się również przejrzystości informacji o tym, jakie dane o Tobie zbieramy i jak je wykorzystujemy. Nasza polityka wyjaśnia, jak to zrobimy.

Jakie informacje zbieramy?

 • Zbieramy adresy e-mail.
 • Formularz rejestracyjny i kontaktowy: w niektórych częściach witryny prosimy o zarejestrowanie się, a jeśli to zrobisz, prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu geograficznego i innych danych osobowych.
 • Od czasu do czasu poprosimy Cię o dodatkowe informacje, na przykład, czy dokonasz zakupu lub weźmiesz udział w konkursie.
 • Możemy również używać plików cookie. Aby uzyskać wyjaśnienie, zobacz sekcję dotyczącą plików cookie poniżej.
 

Ciasteczka
Pliki cookie to małe pliki, które wiele witryn internetowych przesyła na dysk twardy użytkownika. Mogą informować witrynę internetową, jakie strony odwiedzasz i jakie są Twoje preferencje, co umożliwia witrynom internetowym świadczenie bardziej spersonalizowanych usług. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała przed ich zaakceptowaniem.

Używamy plików cookie, ale większość części naszej witryny jest dostępna, nawet jeśli pliki cookie są wyłączone. Ale może się okazać, że istnieją części witryny, do których nie można uzyskać dostępu, jeśli pliki cookie są wyłączone.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Wykorzystujemy te informacje, aby pomóc nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony internetowej, ulepszyć naszą stronę i przesłać Ci informacje o nas i naszych produktach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, zarówno w formie elektronicznej, jak i w inny sposób.

W przypadku naszych publikacji online dostępnych w ramach subskrypcji Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do weryfikacji, czy jesteś subskrybentem i dostarczenia Ci publikacji online.

O ile nie poinformowałeś nas, że nie chcesz otrzymywać dalszych informacji o naszych produktach oraz produktach naszych podmiotów stowarzyszonych i partnerów, możemy wysyłać Ci bezpośrednią pocztę.

Kiedy udostępniamy informacje?
Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym.

W imieniu towarzystw naukowych publikujemy wiele czasopism. W przypadku subskrypcji biuletynu możemy udostępnić dane dotyczące subskrypcji towarzystwu, dla którego publikujemy czasopismo, w celu zaproszenia Cię do stowarzyszenia lub innych konferencji i wydarzeń organizowanych przez lub dla towarzystwa.

Niektóre z naszych produktów są hostowane przez strony trzecie, ale zgadzamy się z tymi stronami trzecimi, że będą chronić Twoje dane i nie wykorzystywać ich do innych celów.

Jeśli zarejestrujesz się w usługach zarządzanych lub oferowanych przez inne organizacje, uzyskają one Twoje informacje.

Wiele witryn internetowych innych osób zawiera linki w naszej witrynie. Jeśli połączysz się z ich witrynami, mogą one zbierać informacje. Takie witryny nie podlegają naszej kontroli i nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Jeśli uznamy, że korzystanie z witryny jest niezgodne z prawem lub szkodliwe dla innych, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji, które uzyskaliśmy za pośrednictwem witryny o Tobie w zakresie, w jakim jest to uzasadnione naszym zdaniem, aby zapobiec, zaradzić lub podjąć działania w związku z takim zachowaniem.

Bezpieczeństwo
Wszystkie informacje osobiste i informacje o kartach kredytowych są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL) przed przesłaniem przez Internet. Aby dodatkowo chronić Twoje dane, informacje o Twojej karcie kredytowej są zawsze przechowywane w postaci zaszyfrowanej w bazie danych, która znajduje się poza bazą danych naszej witryny internetowej, więc nie jest ona połączona z Internetem. Transakcje kartą kredytową są wydawane z certyfikatem cyfrowym, który zapewnia, że ​​Twoje dane mogą być odczytane przez nasz system transakcyjny, o ile Twoja przeglądarka wyświetla symbol trybu bezpiecznego (taki jak klucz lub zamknięta kłódka).

Dzieci
Niektóre z naszych stron są specjalnie zaprojektowane dla dzieci. Nie wysyłamy nieproszonych, bezpośrednich wiadomości e-mail do użytkowników, którzy podczas rejestracji tych stron wskazali, że mają mniej niż 13 lat. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny poprosić rodzica, opiekuna lub nauczyciela o zgodę przed wysłaniem nam informacji online.


Pliki Cookies
Ta strona korzysta z plików cookie w celu wydajności i funkcjonalności:

Wydajnościowe pliki cookie – zbierają informacje o tym, jak korzystasz z tej witryny i umożliwiają nam ulepszanie jej działania. Na przykład pliki cookie wydajności pokazują nam, które strony są najczęściej odwiedzane w witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie – w pewnych okolicznościach możemy używać funkcjonalnych plików cookie. Funkcjonalne pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane na naszej stronie internetowej oraz zapewnić ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak dostosowywanie określonej strony internetowej. Te funkcje pomagają nam ulepszyć Twoją wizytę na naszej stronie internetowej.

WiFi

Podczas korzystania z naszego bezpłatnego Wi-Fi możemy zbierać dane o:

 • Twoje urządzenie;
 • ilość danych, z których korzystasz;
 • strony internetowe i aplikacje, do których uzyskujesz dostęp; oraz
 • wykorzystanie według czasu dostępu, częstotliwości i lokalizacji.  

Listy mailingowe: W ramach procesu rejestracji do naszego comiesięcznego e-biuletynu zbieramy dane osobowe. Używamy tych informacji z kilku powodów: aby poinformować Cię o rzeczach, o których prosiłeś nas; aby skontaktować się z Tobą, jeśli potrzebujemy uzyskać lub podać dodatkowe informacje; sprawdzić, czy nasze zapisy są prawidłowe i co jakiś czas sprawdzać, czy jesteś zadowolony i zadowolony. Nie sprzedajemy ani nie handlujemy listami e-mailowymi z innymi organizacjami i firmami.

 

Wskazówki prawne

Korzystanie z tej witryny internetowej hostowanej przez Saint George Holdings Ltd podlega następującym warunkom:

Prawa autorskie i znaki towarowe
Wszystkie materiały na tej stronie są chronione prawami autorskimi Saint George Holdings Ltd lub są powielane za zgodą innych właścicieli praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały na tej stronie mogą być pobierane i pobierane wyłącznie do użytku osobistego. Żadne materiały nie mogą być w inny sposób kopiowane, modyfikowane, publikowane, transmitowane lub w inny sposób rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody St George International.

 

Odpowiedzialność
St George International nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub przydatności informacji zawartych na tej stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Wszystkie takie informacje są dostarczane „tak jak są” i ze szczególnym zrzeczeniem się wszelkich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i/lub nienaruszania praw. St George International nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, że usługi świadczone przez tę witrynę internetową będą nieprzerwane, wolne od błędów lub że witryna internetowa lub serwer, na którym znajduje się witryna internetowa, są wolne od wirusów lub innych form szkodliwego kodu komputerowego . W żadnym wypadku firma St George International, jej pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej. To wyłączenie i ograniczenie ma zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i nie narusza żadnych wyraźnych postanowień stanowiących inaczej w jakiejkolwiek pisemnej licencji lub umowie subskrypcji z St George International w odniesieniu do korzystania z jakiejkolwiek usługi online świadczonej za pośrednictwem tej strony internetowej.

 

Linki
Łącza do innych stron internetowych są dostarczane przez St George International w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. St George International zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za materiały zawarte na jakiejkolwiek stronie internetowej połączonej z tą stroną.

 

Materiały interaktywne
Fragmenty tej witryny mogą umożliwiać użytkownikom publikowanie własnych materiałów. Materiały zamieszczane przez użytkowników niekoniecznie odzwierciedlają poglądy St George International. Zamieszczając materiały w tej witrynie, oświadczasz, że masz wszelkie niezbędne prawa do takich materiałów i że takie materiały nie będą naruszać żadnych praw osobistych ani własności osób trzecich, a materiały takie nie będą zniesławiające, niezgodne z prawem, groźne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne.

St George International zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przeglądania, edytowania lub usuwania wszelkich materiałów opublikowanych przez użytkowników, które St George International uzna za zniesławiające, niezgodne z prawem, zawierające groźby, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne. Niezależnie od powyższego, St George International wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały przekazywane przez strony trzecie za pośrednictwem tej strony internetowej. 

Dostęp do Twoich danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, na które nie ma odpowiedzi tutaj, lub chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:

– zadzwoń do nas: +44 0207 299 1700; 

– napisz do nas na adres: info@stgeorges.co.uk

Sprawdzimy tę politykę w świetle otrzymanych komentarzy, dlatego prosimy o sprawdzenie najnowszej wersji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności, proszę skontaktuj się z nami.